Dział handlowy tel. 33 861 65 70 lub 508 294 843

 

Para energetyczna


 Cechy charakterystyczne

najbardziej rozpowszechniony rodzaj pary stosowana do technologii bez wymogów czystości produkowana w urządzeniach ze stali czarnej z wody technicznej uzdatnionej do wymogów producenta urządzeń parowych

para może zawierać zanieczyszczenia, w postaci produktów korozji, środków czyszczących,
antykorozyjnych, uzdatniających, smarnych lub innych środków chemicznych szkodliwych
dla zdrowia


Przykłady zastosowania

ogrzewanie wymiennikowe
parowanie betonu, drewna
odtłuszczanie metali
czyszczenie zbiorników na substancje ropopochodne
galwanizacja i wulkanizacja
i wiele innych