Dział handlowy tel. 33 861 65 70 lub 508 294 843

 

Agregaty parowe


Agregaty parowe
Typ AG, AE, AW

Agregat parowy to zestaw urządzeń powiązanych konstrukcyjnie w jeden system technologiczny, który jest gotowy do wytwarzania pary po podłączeniu do niego mediów.

Jest on produkowany na bazie wytwornic pary typu GWP, EKP lub WPC. Agregat parowy jest wyposażono w kompletny zestaw urządzeń dodatkowych oraz wszystkie instalacje i systemy niezbędne do pracy w zakresie zadanych funkcji.

Głównymi elementami agregatu są między innymi:
wytwornice pary
zbiorniki wody zasilającej
stacje uzdatniania wody
kolektory parowe
ramy konstrukcyjne i stelaże
stacje redukcyjne
pakiety przyłączeniowe

Wspólne elementy nośne tworzą zwartą konstrukcję minimalizującą zapotrzebowanie na miejsce, oraz pozwalają na umieszczeniu agregatu w ciągach technologicznych lub jako samodzielne urządzenie wolnostojące w miejscu wskazanym przez użytkownika.

Agregat parowy jest projektowany i dostosowany do indywidualnych potrzeb inwestora, przez co eliminuje możliwość popełnienia ewentualnych błędów montażowych na etapie wykonywania wielu połączeń instalacyjnych w miejscu użytkowania. Skraca to czas montażu, przez co znacząco zmniejsza koszty całej inwestycji.

Każdy produkowany przez nas agregat posiada odrębną, zbiorczą dokumentację techniczną oraz poświadczenie zgodności z wymaganymi normami i przepisami.

Agregaty parowe mogą być leasingowane i nie wymagają pozwoleń budowlanych, gdyż mogą stanowić integralną część linii technologicznej i są urządzeniami procesowymi.

 

 


agregat_stigen_2