Dział handlowy tel. 33 861 65 70 lub 508 294 843

 

Nota prawna


 

Zasady użytkowania serwisu

Wymienione dalej zastrzeżenia prawne w zakresie użytkowania serwisu internetowego STIGEN Sp. z o.o. odnoszą się do wszystkich użytkowników. Informacje zamieszczone na stronie internetowej STIGEN Sp. z o.o. mają charakter ogólnoinformacyjny, są niewiążące i pozostają do dyspozycji Użytkownika wyłącznie w celach informacyjnych. Wszelkie informacje są dokładnie sprawdzane, ale mimo najwyższej staranności STIGEN Sp. z o.o. nie udziela gwarancji dokładności czy zupełności takich informacji. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność oraz ryzyko związane z podejmowaniem decyzji na podstawie informacji pozyskanych z serwisu internetowego STIGEN Sp. z o.o. Odpowiedzialność STIGEN Sp. z o.o. jest wyłączona.

 

Copyright

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego STIGEN Sp. z o.o. są zastrzeżone. STIGEN Sp. z o.o. zastrzega, iż nazwa spółki, nazwy produktów, znaki towarowe, znak logo oraz wszelkie materiały, informacje, pliki, rysunki, fotografie, grafika, dźwięk, animacje i prezentacje wideo oraz ich kompozycja zamieszczone na stronie internetowej STIGEN Sp. z o.o. są chronione prawem własności intelektualnej i prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, przetwarzane i modyfikowane w całości lub w części w celach komercyjnych ani też udostępniana osobom trzecim bez uprzedniej zgody STIGEN Sp. z o.o. uzyskanej w formie pisemnej.

STIGEN Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do aktualizacji zmiany treści zawartych na stronie internetowej Spółki. Wszelkie takie zmiany i aktualizacje obowiązują wszystkich Użytkowników.

 

Materiały do pobrania

STIGEN Sp. z o.o. wyraża zgodę na pobranie materiałów dostępnych na stronie internetowej w formie plików PDF wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, wewnętrznego użytku. Nie oznacza to jednak przeniesienia praw do takich materiałów.

Nie są dozwolone żadne zmiany, modyfikacje, powielanie, dystrybuowanie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w takich materiałach. Użytkownik zobowiązany jest zachować na wszystkich kopiach ściągniętych materiałów informację o wszystkich prawach autorskich i innych prawnie zastrzeżonych ograniczeniach zawartych w materiałach. Zabronione jest usuwanie sygnatur podających źródło pochodzenia takich materiałów. Materiały do użytku komercyjnego są wysyłane na zamówienie.

 

Połączenia z innymi stronami internetowymi

Strona internetowa STIGEN Sp. z o.o. zawiera linki do stron internetowych innych podmiotów. STIGEN Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść takich stron internetowych, a także nie ponosi odpowiedzialności za zgodność takich stron z przepisami prawa autorskiego i praw pokrewnych.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29. sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101 poz. 926) oraz ustawy z dnia 18. lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 poz. 1204), informujemy Użytkownika, iż w razie podania danych osobowych i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie będą one włączone do zbioru, którego administratorem jest STIGEN Sp. z o.o. i będą one przetwarzane dla celów marketingowych oraz statystyki handlowej.

 

Polityka Cookies

Dla Państwa wygody strona stigen.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia, YouTube., Facebook, i inne. Cookies zawierają jedynie bezimienne dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z serwisów.

W ramach serwisu stosowane są dwa rodzaje cookies:

sesyjne – to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony czy wyłączenia przeglądarki internetowej,

stałe – to pliki przechowywane w urządzeniu użytkownika przez czas określony w nim (czas życia cookie) lub do momentu usunięcia go przez użytkownika.

Strona stigen.pl stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). To m.in.:

cookies google-analytics.com – statystyki dla witryny
cookies sesyjne (wygasają po zakończeniu sesji)
cookies na oznaczenie, że zaakceptowano politykę dotyczącą cookies

Serwisy obce, z których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniom użytkownika. Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z serwisem i wybrać opcję automatycznego odrzucania cookies. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies w pozostałym zakresie.

W razie jakichkolwiek pytań w tym względzie, prosimy o przesłanie zapytania na następujący adres:
informatyka@stigen.pl