Dział handlowy tel. 33 861 65 70 lub 508 294 843

 

Misja


 

Jesteśmy europejskim liderem w dostarczaniu wysokiej jakości, innowacyjnych i ekologicznych generatorów pary. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu STIGEN Sp. z o.o. szybko rozpoznaje potrzeby swoich klientów, oferuje kompleksowe rozwiązania techniczne oraz tworzy nowe produkty spełniające wymagania nowych technologii. Zapewniamy dzięki temu zgodność z obowiązującymi normami, standardami i trendami na rynku europejskim.

Naszą misją jest:

dostarczanie urządzeń wraz z wyposażeniem do produkcji pary o czystości
wymaganej przez obowiązujące normy branżowe, krajowe i międzynarodowe

opracowywanie, testowanie i wdrażanie nowych technologii produkcji pary czystej
spełniających nie tylko wymogi techniczne i prawne, ale również ekonomiczne i organizacyjne

promocja nowoczesnych i higienicznych rozwiązań, mających znaczący wpływ na zdrowie konsumentów
przez wysokiej jakości produkty i usługi wytwarzane przy zastosowaniu pary

podnoszenie wiedzy i świadomości podmiotów odpowiedzialnych za ochronę zdrowia konsumentów
w zakresie dotyczącym technologii produkcji pary czystej

wyparcie drogich, przestarzałych i szkodliwych dla zdrowia technologii wytwarzania pary
stosowanych w branży spożywczej, klimatyzacji i sterylizacji medycznej

 

Użytkownicy naszych systemów to przedstawiciele wielu branż i profesji.
klienci

Optymalna jakość i cena dostarczanych im technologii odgrywa kluczową rolę w ich powodzeniu na rynku, a także jest warunkiem zadowolenia odbiorców ich produktów i usług.

Profesjonalna kadra zapewnia naszym klientom pełną gwarancję zadowolenia. Dowodem na to jest stały rozwój firmy oraz przyznawane nagrody, certyfikaty i referencje.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu pomagamy Państwu realizować projekty w sposób efektywny, ekonomiczny i konkurencyjny cenowo.