Dział handlowy tel. 33 861 65 70 lub 508 294 843

 

Forma prawna


 

Dane rejestrowe

Nazwa spółki                      STIGEN Sp. z o.o.
Siedziba i adres spółki         ul. Folwark 14, 34-300 Żywiec, Polska
Forma prawna                    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wpis do rejestru:                Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS                                   0000346829
REGON                               241452333
NIP                                    5532463803

Wysokość kapitału
zakładowego                      640 000,00 PLN

Bank                                  PKO BP SA Odział Żywiec
Nr rachunku                        92 1020 1390 0000 6102 0395 3924

Zarejestrowany znak
towarowy

logo_Stigen_100xlogo_stigen_mcz

 

 

 

 

  Stigen-logo-2019-color

 

 Stigen-logo-2019-bw

 

STIGEN Sp. z o.o. stanowi naturalną kontynuację działalności firmy STIGEN mgr inż. Gwidon Janów, która została utworzona w 1990 roku. Wszelkie prawa do wartości niematerialnych i prawnych firmy STIGEN mgr inż. Gwidon Janów zostały przeniesione na STIGEN Sp. z o.o.