Dział handlowy tel. 33 861 65 70 lub 508 294 843

 

Forma prawna


 

Dane rejestrowe

Nazwa spółki                      STIGEN Sp. z o.o.
Siedziba i adres spółki          ul. Folwark 14, 34-300 Żywiec, Polska
Forma prawna                    Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wpis do rejestru:                Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
_                                     Sądowego

KRS                                  0000346829
REGON                              241452333
NIP                                  5532463803

Wysokość kapitału
zakładowego                      560 000,00 PLN

Bank                                 PKO BP SA Odział Żywiec
Nr rachunku                       92 1020 1390 0000 6102 0395 3924

Zarejestrowany znak
towarowy

logo_Stigen_100xlogo_stigen_mcz

 

 

 

 

 

 

STIGEN Sp. z o.o. stanowi naturalną kontynuację działalności firmy STIGEN mgr inż. Gwidon Janów, która została utworzona w 1990 roku. Wszelkie prawa do wartości niematerialnych i prawnych firmy STIGEN mgr inż. Gwidon Janów zostały przeniesione na STIGEN Sp. z o.o.