Dział handlowy tel. 33 861 65 70 lub 508 294 843

 

Przepisy


 

Przepisy podstawowe + nowelizacje
Rozp.Min.Zdrowia – woda pitna – 2010
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100720466
Ustawa- żywność 2006 – tekst
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061711225
Ustawa- żywność 2009 do 2006 – nowelizacja
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100210105
WE 2023-2006
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:384:0075:0078:PL:PDF
Rozp.Min. Zdrowia – woda pitna – 2007
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20070610417
Rozp.Min. Rolnictwa – Kary -2008
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100930600
WE 2074-2005 do 852,853,854
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:338:0027:0059:PL:PDF
WE 1019-2008 do 852
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:277:0007:0007:PL:PDF
WE 178-2002
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:06:32002R0178:PL:PDF
Sprostowanie do WE 178-2002
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:179:0059:0060:PL:PDF
WE 852-2004
WE 1935-2004
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:338:0004:0004:PL:PDF

Przepisy uzupełniające

WE 882-2004
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:03:45:32004R0882:PL:PDF
WE 1162-2009 do 853,854,882
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:314:0010:0012:PL:PDF
WE 2076-2005 do 853,854,882
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:338:0083:0088:PL:PDF
WE 854-2004
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:03:45:32004R0854:PL:PDF
WE 853-2004
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:03:45:32004R0853:PL:PDF

Przepisy o żywności ekologicznej

WE 889-2008
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:250:0001:0084:PL:PDF
WE 834-2007
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:189:0001:0023:EN:PDF
WE 509-2006
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:093:0001:0011:PL:PDF

Przepisy o składnikach żywności

WE 1881-2006
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:364:0005:0024:PL:PDF
WE 1333-2008
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0016:0016:PL:PDF
WE 1925-2006
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:404:0026:0038:PL:PDF

 

EWG 315-93
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993R0315:20090807:PL:PDF