Dział handlowy tel. 33 861 65 70 lub 508 294 843

 

Opracowania


Wdrożenie technologii pary czystej – eliminacja ryzyka zanieczyszczenia produktu spożywczego.
Pobież plik PDF

Wstęp do zagadnienia – para czysta w przemyśle spożywczym.
Pobież plik PDF

Certyfikat TUV – para czysta do żywności
Pobież plik PDF

Wstępna opinia TUV
Pobież plik PDF

Atest PZH
Pobież plik PDF

Podstawowe cytaty z przepisów dot. pary czystej do kontaktu żywnością lub paszą.
Pobież plik PDF

Podstawowe cytaty z przepisów dot. pary czystej do żywności, klimatyzacji lub sterylizacji medycznej.
Pobież plik PDF

Norma PN-EN 1672-2+A1:2009
Pobież plik PDF