Dział handlowy tel. 33 861 65 70 lub 508 294 843

 

Certyfikaty


Certyfikat TUV dla EKP – para czysta do żywności

Certyfikat stwierdzający zgodność z normą PN-EN 1672+A1
oraz rozporządzenie WE w zakresie prawa żywnościowego.
KLIKNIJ W OBRAZEK PO PRAWEJ ABY OBEJRZEĆ DOKUMENT >>>


Certyfikat TUV dla EKP – para czysta do sterylizacji

Certyfikat stwierdzający zgodność z normą PN-EN 285+A1
regulująca technologię sterylizacji medycznej przy użyciu pary.
KLIKNIJ W OBRAZEK PO PRAWEJ ABY OBEJRZEĆ DOKUMENT >>>


Certyfikat TUV dla GWP – para czysta do żywności

Certyfikat stwierdzający zgodność z normą PN-EN 1672+A1
oraz rozporządzenie WE w zakresie prawa żywnościowego.
KLIKNIJ W OBRAZEK PO PRAWEJ ABY OBEJRZEĆ DOKUMENT >>>


Certyfikat TUV dla GWP – para czysta do sterylizacji

Certyfikat stwierdzający zgodność z normą PN-EN 285+A1
regulująca technologię sterylizacji medycznej przy użyciu pary.
KLIKNIJ W OBRAZEK PO PRAWEJ ABY OBEJRZEĆ DOKUMENT >>>


Certyfikat TUV dla WPC – para czysta do żywności

Certyfikat stwierdzający zgodność z normą PN-EN 1672+A1
oraz rozporządzenie WE w zakresie prawa żywnościowego.
KLIKNIJ W OBRAZEK PO PRAWEJ ABY OBEJRZEĆ DOKUMENT >>>


Certyfikat TUV dla WPC – para czysta do sterylizacji

Certyfikat stwierdzający zgodność z normą PN-EN 285+A1
regulująca technologię sterylizacji medycznej przy użyciu pary.
KLIKNIJ W OBRAZEK PO PRAWEJ ABY OBEJRZEĆ DOKUMENT >>>


UDT cert EKP_170x100Certyfikat Zgodności WE dla EKP

Certyfikat UDT stwierdzający zgodność z przebadanym typem,
wydawany dla każdego urządzenia i uprawniający do oznaczenia go znakiem CE.
KLIKNIJ W OBRAZEK PO PRAWEJ ABY OBEJRZEĆ DOKUMENT >>>


Certyfikat Zgodności WE dla WPCUDT cert WPC_170x100

Certyfikat UDT stwierdzający zgodność z przebadanym typem,
wydawany dla każdego urządzenia i uprawniający do oznaczenia go znakiem CE.
KLIKNIJ W OBRAZEK PO PRAWEJ ABY OBEJRZEĆ DOKUMENT >>>


Certyfikat Zgodności WE dla GWP (moduł F)

Certyfikat UDT stwierdzający zgodność z przebadanym typem,
wydawany dla każdego urządzenia i uprawniający do oznaczenia go znakiem CE.
KLIKNIJ W OBRAZEK PO PRAWEJ ABY OBEJRZEĆ DOKUMENT >>>


Certyfikat Badania Projektu WE dla GWP (moduł B1)

Certyfikat stwierdzający spełnienie warunków dyrektyw dotyczących produktu,
wymagany na terenie Unii Europejskiej.
KLIKNIJ W OBRAZEK PO PRAWEJ ABY OBEJRZEĆ DOKUMENT >>>


Uprawniania do wykonywania modernizacji UDT

Certyfikat UDT stwierdzający posiadane uprawnienia do wykonywania
modernizacji kotłów parowych i zbiorników stałych ciśnieniowych.
KLIKNIJ W OBRAZEK PO PRAWEJ ABY OBEJRZEĆ DOKUMENT >>>


Uprawniania do wykonywania napraw UDT

Certyfikat UDT stwierdzający posiadane uprawnienia
do wykonywania napraw kotłów parowych.
KLIKNIJ W OBRAZEK PO PRAWEJ ABY OBEJRZEĆ DOKUMENT >>>


Uprawnienia do wytwarzania UDT

Decyzja UDT przyznająca firmie STIGEN Sp. z o.o.
uprawnienia do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych.
KLIKNIJ W OBRAZEK PO PRAWEJ ABY OBEJRZEĆ DOKUMENT >>>


Zaświadczenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów produkujących materiały
i wyroby do kontaktu z żywnością
KLIKNIJ W OBRAZEK PO PRAWEJ ABY OBEJRZEĆ DOKUMENT >>>


Opinia NOT

Opinia o innowacyjności generatorów pary typu GWP spełniających kryteria nowej technologii
w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o finansowym wspieraniu inwestycji
Plik pdf [0,8 MB] – Opinia NOT


Świadectwo rejestracji

Cerwtyfikat rejestracji Europejskiego Znaku Towarowego i marki STIGEN
w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).
KLIKNIJ W OBRAZEK PO PRAWEJ ABY OBEJRZEĆ DOKUMENT >>>


STIGEN Sp. z o.o. stanowi naturalną kontynuację działalności firmy STIGEN mgr inż. Gwidon Janów, która została utworzona w 1990 roku. Wszelkie prawa do wartości niematerialnych i prawnych firmy STIGEN mgr inż. Gwidon Janów zostały przeniesione na STIGEN Sp. z o.o.