Dział handlowy tel. 33 861 65 70 lub 508 294 843

 

Certyfikaty


Certyfikat TUV dla EKP – para czysta do żywności

Certyfikat stwierdzający zgodność z normą PN-EN 1672+A1
oraz rozporządzenie WE w zakresie prawa żywnościowego.
DOKUMENT UDOSTĘPNIANY NA BEZPOŚREDNI WNIOSEK


Certyfikat TUV dla EKP – para czysta do sterylizacji

Certyfikat stwierdzający zgodność z normą PN-EN 285+A1
regulująca technologię sterylizacji medycznej przy użyciu pary.
DOKUMENT UDOSTĘPNIANY NA BEZPOŚREDNI WNIOSEK


Certyfikat TUV dla GWP – para czysta do żywności

Certyfikat stwierdzający zgodność z normą PN-EN 1672+A1
oraz rozporządzenie WE w zakresie prawa żywnościowego.
DOKUMENT UDOSTĘPNIANY NA BEZPOŚREDNI WNIOSEK


Certyfikat TUV dla GWP – para czysta do sterylizacji

Certyfikat stwierdzający zgodność z normą PN-EN 285+A1
regulująca technologię sterylizacji medycznej przy użyciu pary.
DOKUMENT UDOSTĘPNIANY NA BEZPOŚREDNI WNIOSEK


Certyfikat TUV dla WPC – para czysta do żywności

Certyfikat stwierdzający zgodność z normą PN-EN 1672+A1
oraz rozporządzenie WE w zakresie prawa żywnościowego.
DOKUMENT UDOSTĘPNIANY NA BEZPOŚREDNI WNIOSEK


Certyfikat TUV dla WPC – para czysta do sterylizacji

Certyfikat stwierdzający zgodność z normą PN-EN 285+A1
regulująca technologię sterylizacji medycznej przy użyciu pary.
DOKUMENT UDOSTĘPNIANY NA BEZPOŚREDNI WNIOSEK


UDT cert EKP_170x100Certyfikat Zgodności WE dla EKP

Certyfikat UDT stwierdzający zgodność z przebadanym typem,
wydawany dla każdego urządzenia i uprawniający do oznaczenia go znakiem CE.
DOKUMENT UDOSTĘPNIANY NA BEZPOŚREDNI WNIOSEK


Certyfikat Zgodności WE dla WPCUDT cert WPC_170x100

Certyfikat UDT stwierdzający zgodność z przebadanym typem,
wydawany dla każdego urządzenia i uprawniający do oznaczenia go znakiem CE.
DOKUMENT UDOSTĘPNIANY NA BEZPOŚREDNI WNIOSEK


Certyfikat Zgodności WE dla GWP (moduł F)

Certyfikat UDT stwierdzający zgodność z przebadanym typem,
wydawany dla każdego urządzenia i uprawniający do oznaczenia go znakiem CE.
DOKUMENT UDOSTĘPNIANY NA BEZPOŚREDNI WNIOSEK


Certyfikat Badania Projektu WE dla GWP (moduł B1)

Certyfikat stwierdzający spełnienie warunków dyrektyw dotyczących produktu,
wymagany na terenie Unii Europejskiej.
DOKUMENT UDOSTĘPNIANY NA BEZPOŚREDNI WNIOSEK


Uprawniania do wykonywania modernizacji UDT

Certyfikat UDT stwierdzający posiadane uprawnienia do wykonywania
modernizacji kotłów parowych i zbiorników stałych ciśnieniowych.
DOKUMENT UDOSTĘPNIANY NA BEZPOŚREDNI WNIOSEK


Uprawniania do wykonywania napraw UDT

Certyfikat UDT stwierdzający posiadane uprawnienia
do wykonywania napraw kotłów parowych.
DOKUMENT UDOSTĘPNIANY NA BEZPOŚREDNI WNIOSEK


Uprawnienia do wytwarzania UDT

Decyzja UDT przyznająca firmie STIGEN Sp. z o.o.
uprawnienia do wytwarzania elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych.
DOKUMENT UDOSTĘPNIANY NA BEZPOŚREDNI WNIOSEK


Zaświadczenie Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów produkujących materiały
i wyroby do kontaktu z żywnością
DOKUMENT UDOSTĘPNIANY NA BEZPOŚREDNI WNIOSEK


Opinia NOT

Opinia o innowacyjności generatorów pary typu GWP spełniających kryteria nowej technologii
w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o finansowym wspieraniu inwestycji
DOKUMENT UDOSTĘPNIANY NA BEZPOŚREDNI WNIOSEK


Świadectwo rejestracji

Cerwtyfikat rejestracji Europejskiego Znaku Towarowego i marki STIGEN
w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM).
DOKUMENT UDOSTĘPNIANY NA BEZPOŚREDNI WNIOSEK


STIGEN Sp. z o.o. stanowi naturalną kontynuację działalności firmy STIGEN mgr inż. Gwidon Janów, która została utworzona w 1990 roku. Wszelkie prawa do wartości niematerialnych i prawnych firmy STIGEN mgr inż. Gwidon Janów zostały przeniesione na STIGEN Sp. z o.o.